Nieuws maatregelen coronavirus: vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak.

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

De IOAW-uitkering is voor mensen boven de 50 jaar met een laag inkomen. De uitkering vult het inkomen aan.

IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u voor 1 januari 1965 bent geboren, 50 jaar of ouder en werkloos bent.

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijk op isdbollenstreek.nl

Neem contact op met de ISD Bollenstreek.

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek waar u hoort welke rechten en plichten bij een uitkering horen. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier. U dient hierbij in ieder geval naast uw inschrijving bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek