Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

U hebt een laag inkomen. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. U heeft geen of weinig eigen financieel vermogen. Door bijzondere omstandigheden hebt u extra kosten. U kunt die kosten niet betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijken op de website van de ISD Bollenstreek.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het aanvraagformulier Bijzondere bijstand. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de ISD Bollenstreek. Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand.

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek