Bijzondere bijstand aanvragen

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket of het Wmo adviescentrum terecht voor informatie, advies en aanvraagformulieren. Als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt deze via het Lokaal Loket doorgestuurd naar de ISD Bollenstreek.

Aan de aanvraag van bijzondere bijstand zijn geen kosten verbonden.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt via een formulier bijzondere bijstand aanvragen. Dit formulier kunt u opvragen en inleveren bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Ook kunt u het formulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek. Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Wat heb ik nodig?

Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Formulierenbrigade

<p>Op maandag- en vrijdagochtend van 08:30-12:30 uur voor hulp bij het invullen van aanvraagformulieren.</p>

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

<p>De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.</p>
<p>De ISD voert voor alle inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo.</p>

Adresgegevens

Hobahostraat 92

2161 HE Lisse

Telefoon: 0800-9567000

info@isdbollenstreek.nl

http://www.isdbollenstreek.nl

Lokaal Loket

<p>De belangrijkste instellingen in Noordwijk over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning hebben hun informatievoorziening gebundeld in één vraagcentrum: Lokaal Loket Noordwijk. Alle inwoners van Noordwijk kunnen met al hun vragen over deze vier gebieden naar dit vraagcentrum. Lokaal Loket Noordwijk geeft u gratis informatie en advies. </p>
<p>Van maandag tot en met vrijdag kunt u zonder afspraak terecht tussen 8:30 en 12:30 uur. Het Lokaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 42.</p>

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: 0713617600

lokaalloket@noordwijk.nl

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout

<p>Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum werken nauw samen om de mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen door persoonlijk contact, informatie en bijeenkomsten. Op maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak. Post inleveren kan ook via de rode brievenbus.</p>

Adresgegevens

Via Antiqua 23

2211 HW Noordwijkerhout

Telefoon: 0252343800

wmo@noordwijkerhout.nl