Bijzondere bijstand aanvragen

U hebt een laag inkomen. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. U heeft geen of weinig eigen financieel vermogen. Door bijzondere omstandigheden hebt u extra kosten. U kunt die kosten niet betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo adviescentrum Noordwijkerhout terecht voor informatie, advies en aanvraagformulieren. Als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt deze doorgestuurd naar de ISD Bollenstreek.

Aan de aanvraag van bijzondere bijstand zijn geen kosten verbonden.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt via een formulier bijzondere bijstand aanvragen. Dit formulier kunt u opvragen en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo adviescentrum Noordwijkerhout. Ook kunt u het formulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek. Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Wat heb ik nodig?

Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Lokaal Loket Noordwijk (ma t/m vrij van 8:30-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 361 76 00

lokaalloket@noordwijk.nl

https://www.lokaalloketnoordwijk.nl/

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (ma t/m vrij van 08:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Via Antiqua 23 (post inleveren kan ook in rode brievenbus)

2211 HW Noordwijkerhout

Telefoon: (0252) 34 38 00

wmo@noordwijkerhout.nl

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Adresgegevens

Hobahostraat 92

2161 HE Lisse

Telefoon: (0800) 956 70 00

info@isdbollenstreek.nl

http://www.isdbollenstreek.nl

Formulierenbrigade (ma en vrij van 8:30-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijkerhout