Nieuws maatregelen coronavirus: vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

Online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD)

Direct bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

U hebt een laag inkomen. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. U heeft geen of weinig eigen financieel vermogen. Door bijzondere omstandigheden hebt u extra kosten. U kunt die kosten niet betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijken op isdbollenstreek.nl

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD) of een aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand.