In verband met het coronavirus kunt u het Lokaal Loket Noordwijk alleen op afspraak bezoeken. Maak telefonisch een afspraak via +31 (0)71 36 60 295. Het loket van het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is tot nader order gesloten.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra kosten mee te betalen.

Online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD)

U hebt een laag inkomen en weinig eigen financieel vermogen. Hebt u door bijzondere omstandigheden extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijken op isdbollenstreek.nl

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD) of een aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand.