Bijstandsuitkering aanvragen

De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket of het Wmo adviescentrum terecht voor informatie en advies.

Aan een aanvraag voor een bijstandsuitkering zijn geen kosten verbonden.

Als uw dossier volledig is ingeleverd, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

Voor een aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de ISD Bollenstreek, bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. U krijgt een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

U krijgt een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst is bij de ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de rechten en plichten die bij een uitkering horen. 

Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek. U krijgt verder het aanvraagformulier mee. Tijdens het meldingsgesprek bespreekt de consulent uw aanvraag en uw persoonlijke situatie. Voor hulp bij het invullen van uw aanvraagformulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Bent u al boven de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bent u jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan gelden voor u speciale regels.

Wat heb ik nodig?

Dat is afhankelijk van uw situatie. U krijgt bij het aanvraagformulier de informatie wat u moet inleveren. In ieder geval moet u naast uw inschrijving bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, een kopie van een geldig legitimatiebewijs inleveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

<p>De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.</p>
<p>De ISD voert voor alle inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo.</p>

Adresgegevens

Hobahostraat 92

2161 HE Lisse

Telefoon: 0800-9567000

info@isdbollenstreek.nl

http://www.isdbollenstreek.nl

Lokaal Loket

<p>De belangrijkste instellingen in Noordwijk over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning hebben hun informatievoorziening gebundeld in één vraagcentrum: Lokaal Loket Noordwijk. Alle inwoners van Noordwijk kunnen met al hun vragen over deze vier gebieden naar dit vraagcentrum. Lokaal Loket Noordwijk geeft u gratis informatie en advies. </p>
<p>Van maandag tot en met vrijdag kunt u zonder afspraak terecht tussen 8:30 en 12:30 uur. Het Lokaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 42.</p>

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: 0713617600

lokaalloket@noordwijk.nl

Formulierenbrigade

<p>Op maandag- en vrijdagochtend van 08:30-12:30 uur voor hulp bij het invullen van aanvraagformulieren.</p>

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout

<p>Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum werken nauw samen om de mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen door persoonlijk contact, informatie en bijeenkomsten. Op maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak. Post inleveren kan ook via de rode brievenbus.</p>

Adresgegevens

Via Antiqua 23

2211 HW Noordwijkerhout

Telefoon: 0252343800

wmo@noordwijkerhout.nl