Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of weinig inkomen heeft en er zijn geen andere voorzieningen waarop u aanspraak kunt maken, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek of kijk op Isdbollenstreek.nl.

Als uw dossier volledig is ingeleverd, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

Neem contact op met de ISD Bollenstreek.

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek waar u hoort welke rechten en plichten bij een uitkering horen. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier. U dient hierbij in ieder geval naast uw inschrijving bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs). Als u jonger dan 27 jaar bent, gelden er speciale regels.

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank als u de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek