Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijk op de website van de ISD Bollenstreek.

Neem contact op met de ISD Bollenstreek.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.

Heeft u in 2014, 2015 of 2016 de bijstand voor zelfstandigen als gift ontvangen? Dan moest u mogelijk toeslagen van de belastingdienst terugbetalen. De belastingdienst telde de gift op bij uw inkomen, waardoor u recht had op minder toeslag. U kunt dit bedrag terugvragen. Hiervoor stuurt u voor 31 december 2019 een brief naar de belastingdienst.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek