Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004044