Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Welke hulp u krijgt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt u samen met een consulent of u zelf een oplossing heeft voor uw knelpunt. Als dit niet mogelijk is wordt er gekeken of u geholpen bent met een algemene voorziening. Als dat geen oplossing voor u is, wordt er gekeken naar een individuele voorziening. 

De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • aanpassingen in uw woning;
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
  • een vergoeding voor verhuizen. 

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen:

  • verbeteren van toegangspaden;
  • aanbrengen van hellingbanen;
  • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent);
  • verbreden van deuren;
  • automatische deuropeners plaatsen;
  • drempels verwijderen.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt woonvoorzieningen aanvragen via het Meldingsformulier Wmo. Dit formulier kunt u downloaden op isdbollenstreek.nl Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het Meldingsformulier Wmo.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek