Nieuws maatregelen coronavirus: vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak.

Wmo begeleiding

Het is voor iedereen belangrijk om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd mogelijk. Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende of geen regie over het eigen leven is. Denk hierbij aan zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast kunnen er problemen zijn bij handelingen of vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven.

Meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit, dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk, dan kan begeleiding helpen. Er zijn 2 vormen van begeleiding:

  1. Dagbesteding (dit is begeleiding in groepsverband).
  2. Begeleiding individueel.

Voor dagbesteding en begeleiding individueel geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

 U kunt begeleiding schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u het meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden en ingevuld met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) versturen:

  • via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • per post naar de ISD Bollenstreek: Postbus 255, 2160 AG Lisse;
  • via de brievenbus bij van het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het Meldingsformulier Wmo.