Hulpmiddelen (Wmo)

U kunt om medische redenen bepaalde voorzieningen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een toiletstoel, een rolstoel, een douchestoel of een tillift.

Als u een hulpmiddel nodig heeft, kan het zijn dat deze via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wlz (Wet langdurige zorg) of de ziektekostenverzekering geleend of verstrekt worden. Er zijn voorzieningen die u eerst kunt lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Voor de uitleen van hulpmiddelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

U kunt een voorziening aanvragen via het Meldingsformulier Wmo. Dit formulier kunt u downloaden op isdbollenstreek.nl Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het Meldingsformulier Wmo.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek