In verband met het coronavirus kunt u het Lokaal Loket Noordwijk alleen op afspraak bezoeken. Maak telefonisch een afspraak via +31 (0)71 36 60 295. Het loket van het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is tot nader order gesloten.

Hulpmiddelen (Wmo)

U kunt om medische redenen bepaalde voorzieningen nodig hebben, zoals een toiletstoel, rolstoel, douchestoel of tillift. Het kan het zijn, dat deze via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de ziektekostenverzekering worden geleend of verstrekt. Er zijn ook voorzieningen die u eerst kunt lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

Voor de uitleen van hulpmiddelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Voor het aanvragen van een voorziening kunt u het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • per post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse;
  • via de brievenbus van het Lokaal Loket Noordwijk bevestigd aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42;
  • via de rode brievenbus van het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout bevestigd aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de voorziening krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. Vanaf 2020 bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.