Nieuws maatregelen coronavirus: vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak.

Hulpmiddelen (Wmo)

U kunt om medische redenen bepaalde voorzieningen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een toiletstoel, een rolstoel, een douchestoel of een tillift.

Meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden

Als u een hulpmiddel nodig heeft, kan het zijn dat deze via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wlz (Wet langdurige zorg) of de ziektekostenverzekering geleend of verstrekt worden. Er zijn voorzieningen die u eerst kunt lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Voor de uitleen van hulpmiddelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

U kunt een voorziening schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u het meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden en ingevuld met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) versturen:

  • via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • per post naar de ISD Bollenstreek: Postbus 255, 2160 AG Lisse;
  • via de brievenbus bij van het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het meldingsformulier Wmo.