Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een GPK aanvragen.

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Houders van een GPK kunnen in Noordwijk op alle betaald parkeerplaatsen maximaal 3 uur gratis parkeren met gebruik van de parkeerschijf.

Er zijn 3 verschillende kaarten:

  1. Bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  2. Passagierskaart: Heeft u een beperking, kunt u niet zelf auto rijden en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan. U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  3. Instellingenkaart: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)?

Aanvraag woonplaats Noordwijk Prijs
GPK € 70,65
Duplicaat GPK bij vermissing € 30,70
Verlenging GPK € 50,20
Aanvraag woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk Prijs
GPK € 69,-
Duplicaat GPK bij vermissing € 30,30
Verlenging GPK € 49,-

Let op: u betaalt direct bij het inleveren van uw aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart. De kosten die u betaalt, zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt, dan worden de kosten niet aan u terugbetaald.

De taken op het gebied van gehandicaptenparkeerkaarten zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

Na ongeveer 8 weken ontvangt u van de ISD Bollenstreek een brief of u in aanmerking komt voor gehandicaptenparkeerkaart en zo ja, waar u deze kunt ophalen.

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via het aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart. Dit formulier kunt u downloaden op isdbollenstreek.nl of opvragen bij de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000.